2012. február 18., szombat

Asztalos Klára: Lépjünk tovább


Asztalos Klára: Lépjünk tovább


            Ismét magunk mögött hagytunk egy esztendőt. Jobb vagy rosszabb volt mint az előzőek? Ki-ki eldöntheti magában. A gazdasági válságból, a bizonytalanságból nem lábaltunk ki, mégis az élet körülöttünk mintha évről évre „pörgősebb” lenne. Nagy a kínálat, sokszor összesűrűsödnek, egymásra tevődnek az események. Szerteágazó családi, egyházi, munkaköri, társadalmi kötelezettségek nehezítik egy-egy összejövetel, értekezlet, gyűlés időpontjának a meghatározását, az évi eseménynaptár összeállítását. És mégis a nőszövetségnek, mint szervezetnek működnie kell, a választmánynak döntéseket kell hoznia a szervezet egészét érintő kérdésekben. Ilyen gondokkal küszködve zártuk az elmúlt évet és nézünk a beköszöntött 2012. év elé.
            Az új esztendő rendkívüli eseményt hoz nőszövetségünk életébe. Ha visszatekintünk az elmúlt két évtizedre, a nőszövetség történetében a következő fejlődési szakaszokat figyelhetjük meg: 1990-től kezdődően rendre megalakultak a helyi nőszövetségek, ettől az évtől kezdődően minden évben tartottunk országos találkozót. 1992-ben Kolozsváron megalakult az Unitárius Nők Országos Szövetsége (UNOSZ). 1997-ben az országos szervezetet törvényesen is bejegyezték. 2000–2001-ben megalakultak a köri nőszövetségek, ezzel a nőszövetség felépítése követte az Erdélyi Unitárius Egyház szervezeti felépítését. Az UNOSZ-nak hivatalból képviselője van az Egyházi Képviselő Tanácsban és az egyházi Főtanácsban. Mindez meghatározza a nőszövetség, mint egyháztársadalmi szervezet egyházon belüli helyét és szerepét.
            E megvalósítások ellenére hiányzott az UNOSZ-nak az unitárius-univerzalista nők nemzetközi életében való szervezeti szintű betagolódása. Itt az idő, hogy tovább lépjünk. Való igaz, hogy testvéregyházközségi kapcsolatok révén működtek személyes ismeretségek, barátságok, de nem szervezeti szinten. Éppen ezek a testvéregyházközségi kapcsolatok tették lehetővé, hogy 2009 februárjában 12 erdélyi unitárius nő vegyen részt a Texas állambeli Houstonban megrendezett unitárius-univerzalista nők világtalálkozóján. Az onnan hazatérő nők fellelkesülve a tapasztaltakon nagyot és merészet álmodtak: a második világtalálkozót Erdélyben rendezzük meg. A kezdeményezők természetesnek tartották, hogy az UNOSZ, mint az erdélyi unitárius nők hivatalos szervezete ebben társszervező legyen.
            Tudjuk, a nyugati világban az egyén a fontos. A houstoni találkozón mindenki egyénileg vett részt és nyilatkozott, nem egy-egy szervezet képviselőjeként. Ezzel szemben a mi gondolkodásunkban fontos a közösséghez való tartozás, a múltunk, a hagyományaink őrzése, a közösség iránti felelősség, a közösség képviselete. A nemzetközi találkozón ezeket a különbségeket kezelni kell, meg kell találni azt, ami közös a világ különböző kultúráiban, értékként elfogadni a másságot.
            A 2012. október 4–7. közötti marosvásárhelyi világtalálkozó szombati napján tartjuk az UNOSZ rendes évi közgyűlését és konferenciáját. Ez az alkalom lehetőséget ad számunkra megmutatni a világ különböző kontinenseiről, országaiból érkező unitárius-univerzalista résztvevőknek, hogy kik vagyunk, hogyan tevékenykedünk, milyenek a lehetőségeink, milyen a szervezeti életünk, melyek a mi értékeink, gondjaink, mit nyújthatunk a világ unitárius-univerzalista közösségének. Az UNOSZ konferencia témája: Egyensúlykeresés változó világunkban. Neves erdélyi és magyarországi asszonyok fognak részt venni és vallani arról, hogyan találták meg az egyensúlyt a családi, munkaköri, társadalmi szerepvállalás összeegyeztetésében. A programot interkulturális műsor egészíti ki énekszámokkal, különböző erdélyi nemzetiségi táncokkal.
            Úgy gondolom, mindannyiunk számára fontos, hogy megragadjuk ezt az alkalmat és tehetségünk szerint hitelesen bemutassuk sajátos értékeinket, tegyük ismertté az erdélyi unitárius nőszövetséget, és kiindulópontot, alapot szolgáltassunk további kapcsolatokhoz, ezzel pótolva az elmúlt évek hiányosságát.
            A részletesebb tudnivalókról folyamatosan tudósítunk az Unitárius Közlöny Nők Világa rovatában, valamint az UNOSZ készülő új honlapján a www.unosz.unitarius.org címen.
            Minden nőszövetségi munkatársamnak kívánok élményekben és eredményekben gazdag új esztendőt, reményt, hitet és tetterőt, hogy betöltsük hivatásunkat, kissé szebbé, jobbá tegyük az életet magunk körül. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése